เครื่องตีที่ทำด้วยโลหะ

                                                                                       เครื่องตีที่ทำด้วยโลหะ
เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีที่ทำด้วยโลหะนั้นมีอยู่ด้วยกัน 13 ชิ้น ดังนี้
1.ฆ้องคู่
2.ฆ้องมโหรี
3.ฆ้องมอญ
4.ฆ้องระเบ็ง
5.ฆ้องวงใหญ่
6.ฆ้องวงเล็ก
7.ฆ้องหุ่ย
8.ฆ้องเหม่ง
9.ฆ้องโหม่ง
10.ฉาบ
11.ฉิ่ง
12.กังสดาล
13.มโหระทึก

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s