วงมโหรีเครื่องใหญ่

วงมโหรีเครื่องใหญ่

ซอสามสาย             1              คัน          ซอสามสายหลิบ     1              คัน

ระนาดเอก              1              ราง          ระนาดทุ้ม              1              ราง

ระนาดเอกเหล็ก      1              ราง          ระนาดทุ้มเหล็ก      1              ราง

ฆ้องกลาง                1              วง            ฆ้องวงเล็ก              1              วง

ซอด้วง    2              คัน          ซออู้        2              คัน

จะเข้        2              ตัว           ขลุ่ยเพียงออ            1              เลา

ขลุ่ยหลิบ 1              เลา           โทน-รำมะนามโหรี                1              คู่

ขลุ่ยอู้      1              เลา           ฉิ่ง ,ฉาบ ,กรับ ,โหม่ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s