วงมโหรีเครื่องเล็ก

วงมโหรีเครื่องเล็ก หรือวงมโหรีเครื่องเดี่ยว

ซอสามสาย      1     คัน

ระนาดเอก       1     ราง

ฆ้องกลาง        1      วง

จะเข้              1        ตัว

ซอด้วง          1        คัน

ซออู้              1        คัน

ขลุ่ยเพียงออ    1      เลา

โทนมโหรี       1      ใบ

รำมะนามโหรี  1     ใบ

ฉิ่ง ,ฉาบ ,กรับ ,โหม่ง

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s