วงมโหรีเครื่องคู่

วงมโหรีเครื่องคู่

ซอสามสาย             1              คัน          ซอสามสายหลิบ     1              คัน

ระนาดเอก              1              ราง          ระนาดทุ้ม              1              ราง

ฆ้องกลาง                1              วง            ฆ้องวงเล็ก              1              วง

ซอด้วง    2              คัน          ซออู้        2              คัน

จะเข้        2              ตัว           ขลุ่ยเพียงออ            1              เลา

ขลุ่ยหลิบ 1              เลา           โทนมโหรี               1              ใบ

รำมะนามโหรี         1              ใบ            ฉิ่ง ,ฉาบ ,กรับ ,โหม่ง

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s