วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องห้า

วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องห้า

ปี่ชวา       1               เลา

ระนาดเอก              1              ราง

ฆ้องวงใหญ่            1              วง

กลองมลายู              1              ใบ

ฉิ่ง           1              คู่

โหม่ง       1              คู่


โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s