วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่

วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่

ปี่ชวา                     1               เลา          ฉิ่ง           1              คู่

ระนาดเอก              1              ราง          ระนาดทุ้ม              1              ราง

ระนาดเอกเหล็ก      1              ราง          ระนาดทุ้มเหล็ก      1              ราง

ฆ้องวงใหญ่            1              วง            ฆ้องวงเล็ก              1              วง

กลองมลายู              1              คู่             ฉาบ         1              คู่

โหม่ง                         1            ใบ           กรับ         1              คู่

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s