วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องคู่

  วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องคู่

ปี่ชวา                      1                เลา         ฉิ่ง                           1               คู่

ระนาดเอก              1              ราง          ระนาดทุ้ม              1              ราง

ฆ้องวงใหญ่            1              วง            ฆ้องวงเล็ก              1              วง

กลองมลายู              1              คู่             ฉาบ                        1               คู่

กรับ                        1             คู่              โหม่ง                      1                ใบ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s