ปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องใหญ่

ปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องใหญ่

ปี่ใน                       1               เลา          ปี่นอก     1               เลา

ระนาดเอก              1              ราง          ระนาดทุ้ม              1              ราง

ระนาดเอกเหล็ก    1              ราง          ระนาดทุ้มเหล็ก     1              ราง

ฆ้องวงใหญ่            1              วง            ฆ้องวงเล็ก              1              วง

ตะโพน                    1              ใบ            ฉาบ         1              คู่

กลองทัด                1              คู่                กรับ        1              คู่

ฉิ่ง                           1              คู่               โหม่ง      1              ใบ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s