ปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

ปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

             ปี่ใน          1            เลา          ปี่         1               เลา

          ระนาดเอก  1          ราง          ระนาดทุ้ม    1           ราง

       ฆ้องวงใหญ่ 1         วง            ฆ้องวงเล็ก   1            วง

    ตะโพน        1          ใบ           ฉาบ         1              คู่

กลองทัด      1          คู่             กรับ        1              คู่

ฉิ่ง               1          คู่             โหมง      1              ใบ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s